Gestaltterapi

Gestaltterapi har sine rødder i gestaltpsykologien og bygger på, at vi mennesker er i stand til løse egne problemer gennem klarhed.
Gestalt er et tysk ord og betyder helhed / form / skikkelse.
I terapien støttes klienten til at arbejde med de enkelte aspekter af sit liv, såvidt det er relevant for den nuværende situation, og undersøge "hvem er jeg, og hvordan bærer jeg mig ad med at være det?" 
Terapien er et møde mellem klient og terapeut, hvor terapeuten IKKE taler til klienten, men MED klienten og har kontakt i mødet nu-og-her.
Jeg udøver terapi ud fra en eksistentielt oplevelsesorienteret teori.

Metoder der anvendes i terapien:
  • Opmærksomhedsøvelser: fokus på sanseoplevelser der kommer indefra og udefra, fysisk og psykisk
  • Eksperimentere med kroppens reaktioner, stemmen og tankernes kraft
  • Stole arbejde: bringe andre sider af sig selv, personer, dyr, ting osv. ind i terapien. Her arbejdes ud fra at klienten vil opnå klarhed for hvad "denne" del har af betydning i klientens liv
  • Drømmearbejde